Sommarkurser 2017

Folk Flute Academy anordnar tre sommarkurser i augusti: Två spelkurser samt en byggkurs med Gunnar Stenmark.

2017 är det 150 år sedan som Olof Jönsson föddes!

Spelmannen Olof Jönsson (1867–1953) från Härjedalen i mitten av Sverige, eller Ol’Jansa som han också kallades, spelade mest för sitt eget nöjes skull på sin Härjedalspipa. Detta var ganska vanligt bland folkliga flöjt­spelare. Ändå måste Olof och hans musik ha uppfattats som mycket spännande, ja t.o.m. exotisk, då svensk radio spelade in hans låtar vid tre olika tillfällen mellan 1935 och 1951.

En starkt bidragande orsak till det vi idag känner som Folk Flute Academy kan ses i projektet ”Musik i Härje­dalens skogar – förr och nu” som Mats Berglund och Ale Möller arbetade med under åren 1989–1990. Projektet hade som målsättning att inventera landskapets folkmusik. När inspelningar med Olof Jönsson från Överberg som blåste spelpipa (”spälapipa” på Härjedalsdialekt) kom i ljuset inleddes ett arbete med att rekonstruera flöjten, i förhoppning om att väcka ett intresse för bygge och spelande som revitaliserar instrumentet.

Mats Berglund och Ale Möller väckte idén om att spela in en skiva med spelpipan (eller Härjedalspipan som blev benämningen på både projektet och instrumentet). För att skivan skulle få en lokal förankring så bjöds härjedalsspelmannen Greger Brändström och jämten Lasse Sörlin att medverka. ”Härjedalspipan” spelades in som vinyl-LP och gavs senare även ut som CD. Den som låg bakom arbetet med att återskapa kunskapen att bygga instrumentet var spelmannen och fiolbyggaren Oskar Olofsson (1919–2007) från Lillhärdal. Han besöktes av flera som var intresserade att lära sig hantverket. Den som sedermera tog över pipbygget var den i dag verksamme pipbyggaren Gunnar Stenmark från Ås i Jämtland.