– Mats Berglund

academystaff-2862

Mats Berglund kommer från Köla i västra Värmland, och spelar fiol, durspel och pipa. Hans första läromästare var spelmannen Ola Jonasson från Hotagen i Jämtland. En annan stor förebild är spelmannen Johan Hollseter från Flendalen, Trysil.

Mats undervisar sedan många år i folkmusik på Ingesunds Musikhögskola. Några av hans särskilda kännemärken är hallingspelet och den assymetriska tretakten från gränstrakterna mellan Sverige och Norge.

När Mats 1989 engagerades i projektet “Musik i Härjedalens skogar förr och nu” mötte han spelmannen och fiolbyggaren Oskar Olofsson från Lillhärdal. En av uppgifterna i projektet blev att rekonstruera den spelpipa som spelats under första halvan av 1900-talet av bröderna Olof och Jonas Jönsson i Överberg. Projektet ledde också till att Mats 1990 spelade in LP-skivan “Härjedalspipan” tillsammans med bland andra Ale Möller. Skivan var den första som satte ett tydligt ljus på den härjedalska spelpipan och har starkt bidragit till dagens växande intresse för pipspel och folkmusik långt utanför Sveriges gränser.

– Läs mer på www.matsberglund.se