Om akademin

academy2013(foto-www.mediastrom.se)-1024

Vår vision

Vår vision är att göra Haverö i västra Medelpad till spel­pipans Mecka. Svenska folkliga flöjter, ”spelpipor”, har under senare år blivit populära i allt större kretsar av musiker och folk­musik­­intresserade. Spel­pipan är i sina nuvarande former historisk-geografiskt förknippad med Jämtland, Härjedalen och Medelpad. Vi vill med det här projektet göra Haverö till en given samlingspunkt för pip­spelare och andra entusiaster.

Vi vill:

  • Skapa en nationell samlingspunkt i Haverö kring låtspel på pipor.
  • Marknadsföra spelpipan och aktiviteter kring denna.
  • Skapa årligen återkommande konsertserier både med renodlat spelpipsinnehåll och i bredare sammanhang med artister som drar till sig många besökare.
  • Föra fram spelpipan på den folkmusikaliska dagordningen i folkmusiksverige både i diskussioner och de informationskanaler som finns.
  • Skapa kopplingar till de högre lärosätena i Norden – erbjuda Haverö som plats för del av musik­utbildningen
  • Skapa en mobil audiovisuell piputställning med spelpipor, informationsskyltar och ljud­inspelningar.
  • Skapa en mötespunkt för utbyte och möten med folkflöjt­spelare och tradi­tioner från hela världen.

Målgrupp

  • Målgruppen är alla flöjtintresserade både lokalt, regionalt, nationellt och från andra länder.
  • Vi vill också medvetandegöra allmänheten lokalt och i regionen om det här starka kulturarvet.
  • Det finns många informella, mindre nätverk i traditionell träblåstradition runt om i Europa och världen som vi vill nå. På webbsidan finns det (kommer det att finnas …) information om olika typer av pipor, ljudexempel, videos och pedagogiskt material.