– Dan Lundberg

Folk Flute Academy 2014

Dan Lundberg är musiker och musiketnolog. Han är chef för Arkiv- och biblioteksavdelningen på Statens Musikverk, där Svenskt visarkivMusik- och teaterbiblioteket  och Caprice Records ingår. Som musiker är han med i balkanbandet Orientexpressen och Södra bergens balalaikor. Huvudinstrumentet är klarinett men Dan är också riksspelman på spelpipa sedan 2006.

I sin verksamhet som musiketnolog och forskare har Dan skrivit ett flertal böcker och artiklar. Till de viktigaste hör Folkmusik i Sverige och Musiketnologi – en introduktion (båda tillsammans med Gunnar Ternhag) samt Musik, medier, mångkultur (med Krister Malm och Owe Ronström). 1994 skrev Dan sin avhandling Persikoträdgårdarnas musik om modal improvisation i turkisk folk- och populärmusik.

Dan är docent i musikvetenskap vid Stockholms universitet och vid Åbo akademi i Finland. Åren 2004–2007 var han adjungerad professor i Music and Cultural Diversity vid Högskolan i Gävle.