Foton från sommarkurserna augusti 2022

Kurs nivå 2 (lärare Dan Lundberg och Johanna Bergman)
Jean Pierre Yvert och Stefan Ekedahls klingande föredrag
’Pipdrill och valltrall i sagoskogen’ – barnföreställning med Louise Fladvad
Kurs, nivå 1
Bryggan
Jean Pierre Yvert
Pipor
Utemiljö med badtunna!