100 mil av folkmusik (2021)

— Porlande polskor och väsiga valser från Härjedalen

Johanna Bergman – blockflöjt och spelpipor

Torsdag 12 augusti kl 19.00, Kapellet i Kölsillre

Pris 150 kr inklusive fika.

Kapellet i Kölsillre ligger mitt i byn.

Arrangör: Folk Flute Academy Haverö — www.folkfluteacademy.com