Ett fantastiskt år

2021 har varit ett händelserikt år för Folk Flute Academy. Under 20/21 har vi i samarbete med Härnösands folkhögskola haft utbildningen ’Folkflöjt distans’. Den första gruppen på 14 elever kunde avsluta sin kurs nu i våras. I höst har distansutbildningen fortsatt med både årskurs 1 och 2. Totalt 24 elever som spelar pipor, olika blockflöjter och flöjter.

Under sommaren genomförde vi fyra spelpipskurser i Haverö:

En minikurs för pensionärer och barnbarn i juli. I augusti hade vi spelkurs för nybörjare och en fortsättningskurs. Vi hade dessutom den uppskattade byggkursen med Gunnar Stenmark. I september hade vi en folkflöjtkurs i Stockholm för blockflöjtister som även fick prova på att spela pipa. I oktober hade vi Ale Möller som gästlärare för distanskursen med workshops och konsert i Härnösand.

I november hade vi en workshop på Stockholms kulturskola med kulturskoleelever som fick prova på att spela pipa. Det resulterade i att skolan sedan beställde 6 stycken pipor direkt! Mycket tack vare den engagerade blockflöjtsläraren Claudia Müller.

Vi har haft över 40 kursdeltagare på sommarens och höstens kurser och workshops. Lägg därtill distansutbildningen så har vi haft totalt ca 60-70 flöjtspelare som vill spela folkmusik! Vi har också gjort fem välbesökta konserter med framstående musiker som Ale Möller, Mats Berglund, Anders Åkered, Bazooka sub trio och Johanna Bergman.

En glad nyhet är att nu finns Folk Flute Academy i Finland! I oktober hade Mimmi Laaksonen och Kirsi Ojala den första FFA kursen i Helsingfors. Så nu finns vi i Sverige, Japan och Finland!

Till nästa år ser vi fram emot nya kurser och konserter med lärare och musiker som Jonas Simonson, Markus Tullberg, Elise Wessel Hildrum och Säde Tatar med flera.

Vi har också nya kurslokaler! Kölsillre skola som kommer att bli en fantastisk plats för kurser och konserter. Skolan har ett enormt renoveringsbehov men så småningom kommer det att bli Folk Flute Academys nya hemvist!

Ett jättestort tack till alla lärare vi har haft under detta år: Gunnar Stenmark, Mats Berglund, Emma Grut, Johanna Bergman, Kim Persson, Kristine West, Emma Johansson, Mimmi Laaksonen, Kirsi Ojala och Ale Möller!

Vi vill också rikta ett stort tack till våra samarbetspartners: Härnösands Folkhögskola, Kulturens bildningsverksamhet, Region Västernorrland, Region Jämtland/Härjedalen, Medelpads folkmusikförbund, Arrangörslyftet, Ånge kommun, SCA, Mon B&B Haverö, Eldnäsets flottningsmuseum, Skogens sköna gröna och Gert Bergström

Sedan tack till alla ni som varit med på kurserna och konserterna! Utan er positiva och kreativa energi vore vi ingenting.

Gott Nytt År!

Göran Månsson Folk Flute Academy