Mittnordenkommitténs kulturpris 2018!

Folk Flute Academy får Mittnordenkommitténs Kulturpris 2018! Göran Månsson och Gunnar Stenmark tar emot priset vid Mittnordiska kulturdagarna i Östersund 27/9 2018.

Göran Månsson, Yuko Oda och Dan Lundberg. Foto: Toru Fujishima
Göran Månsson, Yuko Oda och Dan Lundberg. Foto: Toru Fujishima

Motivering:

Göran Månsson och Kulturens bildningsverksamhet har med den årligt återkommande Folk Flute Academy Haverö visat prov på förvaltande och tillgängliggörande av ett immateriellt kulturarv och folktradition med geografisk spridning. Folk flute academy använder en innovativ kulturarvspedagogik som spänner över hantverks- och metodgränser och arbetar för att locka yngre målgrupper och sprida intresse för folkmusiken och folkflöjten.

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Nyheter/folk-flute-academy-havero-far-mittnordiskt-kulturpris/