Pressmeddelande 2014-01-14: Ny mötesplats för folkflöjt

Folk Flute Academy Haverö – Ny mötesplats för folkflöjt

Vår vision

Vår vision är att göra Haverö i västra Medelpad till spel­pipans Mecka. Svenska folkliga flöjter, ”spelpipor”, har under senare år blivit populära i allt större kretsar av musiker och folk­musik­­intresserade. Spel­pipan är i sina nuvarande former historisk-geografiskt förknippad med Jämtland, Härjedalen och Medelpad. Vi vill med det här projektet göra Haverö till en given samlingspunkt för pip­spelare och andra entusiaster.

Kurser i Haverö

Spelmannen Göran Månsson har i fyra år haft spelpips­kurser i Kölsillre, Haverö tillsammans med instrument­byggaren Gunnar Stenmark från Ås, Jämt­land, Dan Lundberg, musiker och chef för Svenskt vis­arkiv samt den väl­renommerade spel­mannen Mats Berglund, Värmland. Kurserna har haft deltagare från hela landet men även från Norge, Finland, Frank­rike och Japan. Ur denna kurs­verk­sam­het föddes idén att utveckla projektet ’Folk Flute Academy Haverö’.

Projektägare

Projektägare är Kulturens bildnings­verksamhet och sam­arbets­partners bland annat Ånge kommun, Medelpads spelmansförbund samt Erik Sahlström institutet.

Vi vill:

  • Skapa en nationell samlingspunkt i Haverö kring låtspel på pipor.
  • Marknadsföra spelpipan och aktiviteter kring denna.
  • Skapa årligen återkommande konsertserier både med renodlat spelpipsinnehåll och i bredare sammanhang med artister som drar till sig många besökare.
  • Föra fram spelpipan på den folkmusikaliska dagordningen i folkmusiksverige både i diskussioner och de informationskanaler som finns.
  • Skapa kopplingar till de högre lärosätena i Norden – erbjuda Haverö som plats för del av musik­utbildningen
  • Skapa en mobil audiovisuell piputställning med spelpipor, informationsskyltar och ljud­inspelningar.
  • Skapa en mötespunkt för utbyte och möten med folkflöjt­spelare och tradi­tioner från hela världen.

Målgruppen är:

Alla flöjtintresserade både lokalt, regionalt, nationellt och från andra länder. Vi vill också medvetandegöra allmänheten lokalt och i regionen om det här starka kulturarvet.

Det finns många informella, mindre nätverk i traditionell träblåstradition runt om i Europa och världen som vi vill nå. Hemsidan kommer därför vara svensk- och engelskspråkig. På hemsidan kommer att finnas information om olika typer av pipor, ljudexempel, videos och pedagogiskt material.

För mer information kontakta:
Göran Månsson
info@folkfluteacademy.com