Bilder från kurserna i Haverö augusti 2019

Foton från kurserna i instrumentbygge och pipspel, plus någon från konserterna på Eldnäsets flottningsmuseum. De flesta bilderna är tagna av Yasuko Motonaga (Klicka på en bild för att titta närmare – klicka sedan mitt på bilden för att se nästa.)