Bilder från kurser och konserter i Haverö augusti 2017

Foton från de tre konserterna på Eldnäsets flottningsmuseum 10-12 augusti 2017, och från kurserna i instrumentbygge och pipspel samma vecka. Bilderna är tagna av Henrik Berg om inget annat anges. (Klicka på en bild för att titta närmare – klicka sedan mitt på bilden för att se nästa.)

Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy Foto © Henrik Berg, Folk Flute Academy