Bilder från kurs i Haverö 13-15 augusti 2014

Foton från den extrainsatta kursen i Haverö 13-15 augusti 2014. (Klicka på en bild för att titta närmare – klicka sedan mitt på bilden för att se nästa.)